måndag 17 mars 2008

Utblick La France

Detta inlägg handlar om Frankrike. Inte om fransk rugby eller annan fransk sport. Den handlar om fransk politik. Det kan inte ha undgått någon att det pågår lokalval just nu. I Sverige har vi alla val (med undantag av Europavalet som ligger ett år innan) samtidigt. Frankrike har ett annat system där man väljer nationalförsamlingen (motsvarande riksdag) och kommunvalen (där borgmästaren väljs) med två års mellanrum. Detta blir knivigt för den sittande majoriteten i nationalförsamlingen då kommunvalen kan få karaktären av missnöjesval. Och dömer man av dagens läge så verkar det finnas ett stark motstånd mot presidenten Nicolas Sarkozy. Presidentmakten har alltid varit lite ambivalent i Frankrike. Under viss tidsperioder vill det franska folket ha en stark president som kan peka med hela handen (t. ex. General Charles de Gaulle), i andra fall en galjonsfigur som Jacques Chirac, som visserligen gjorde en del skarpa uttalanden, men mest sågs som en symbol. Sarkozy vill vara en handlingskraftig president, precis som under sin tid som inrikesminister. Problemet är att det finns en vag skiljelinje mellan handlingskraftighet och diktators-wannabe-handlingar. Kommunvalen bör ses i detta ljus, och nu verkar den högervind som blåste in över Frankrike för två år sedan vara helt borta. UMP (vårt systerparti) tappar i opinionsmätningarna till socialisterna (däribland uttalade kommunister), och flera storstäder ser nu att få socialistisk majoritet däribland Toulouse och Marseille. Andra berömda städer där socialisterna kan få fäste är Reims (residensstad i Champagne: bevara oss från planekonomi just där...) och Strasbourg (EU-domstolen samt bryggeriet Kronenbourg). Lyon och Paris ser också ut att få vänstermajoritet enligt opinionsinstituten. För Toulouses del handlar det om 37 års borgerligt styre som kan vara till ända.


Med anledning av detta vill jag fråga de få bloggläsare jag har följande fråga:

Bör Sverige ha riksdagsval och kommunval med tvåårsintervaller? Skicka svaret som en kommentar så kanske vi kan få till en bra debatt om demokrati här.

Uppdaterat:
Kan inte låta bli att delge denna artikel från L'Express. Sarkozy har tydligen inte bara komplex för sin brist på längd (167cm enligt uppgift), utan även för sin begynnande korpulens. Hum, det finns spekulationer att göra med tanke på hans förhållande med Carla Bruni - lång och trådsmal.

1 kommentar:

Basse sa...

Det finns visserligen praktiska fördelar med att ha alla val vid samma tillfälle. Men jag är ändå för skilda valdagar.

Exempelvis att kommun väljs vart fjärde år (08,12,16) och riksdag+landsting/regionparlament vart fjärde år (10,14,18).

Anledningen? Jo, för att få fokus på kommunpolitiken. Många röstar nog på samma parti i alla valen, vilket riskerar leda till att duktiga lokalpolitiker hämmas av dåliga rikspolitiker, och givetvis tvärtom.

Var och en bör helt enkelt väljas in så mycket på egna meriter som möjligt. Därför skilda valdagar.